הבירות שלנו

Details

Alc. 5.2% // IBUs 30
192 Calories, 12 oz serving